Strona utworzona przy pomocy programu: Serif WebPlus.   Ostatnia aktualizacja: 2012-06-22 21:20:45

Zamość

W niedzielę dnia 2012-05-27 zwiedziłem okolice zamojskiej starówki. Prace rewitalizacyjne posuwają się do przodu, ale jakby wolniej. Nie wiem kiedy roboty zostaną zakończone, ale na pewno nie w tym roku. Wygląda jednak, że będzie pięknie. Nawet te krytykowane latarnie i ławeczki nie są wcale takie najgorsze. Zmienia się na lepsze z całą pewnością. Oczyszczono teren, zniknęły straszne chaszcze wraz z zawartością (miłośnicy tanich "trunków").

Przedstawiam kilka zdjęć. W miarę postępu prac będę dodawał następne.

Rewitalizacja twierdzy

2012-05-27

Galeria zdjęć powstała dnia:

Więcej o Zamościu

Zamojskie Stare Miasto zostało dnia 14 grudnia 1992 roku wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Historia miasta w pigułce:

Dnia 1 lipca 1578 roku Jan Zamoyski zawarł umowę z włoskim architektem - Bernardo Morando na budowę pałacu na Skokówce. Rok później został opracowany projekt budowy Nowego Zamościa  - miasta połączonego z rezydencją Zamojskich.

Dnia 12 czerwca 1580 roku król Stefan Batory potwierdził akt lokacji oraz nadał miastu herb i prawa magdeburskie.

W 1589 roku została powołana i zatwierdzona przez Sejm Rzeczypospolitej Ordynacja Zamojska.

Twierdza skutecznie obroniła się przed wojskami kozacko-tatarskimi pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego (1648) oraz szwedami (1656) dowodzonymi przez Karola Gustawa.

Twierdza zamojska została zmodernizowana w latach 1685 - 1694 pod nadzorem architekta Jana Michała Linka.

W roku 1772 w wyniku I rozbioru Polski Zamość został zajęty przez Austrię i włączony do Królestwa Galicji i Lodomerii. W roku 1809 Zamość został zdobyty (jedyny raz) przez wojsko polskie księcia Józefa Poniatowskiego. Cztery lata później, w wyniku układów Kongresu Wiedeńskiego Zamość znalazł się w granicach Królestwa Kongresowego.


W latach 1821 - 1831 twierdzę została gruntownie zmodernizowana przez Korpus Inżynierów Wojskowych. Wybudowano nowe bramy: Lubelską i Lwowską oraz działobitnię - rotundę (ok. 500 m od murów twierdzy).

W roku 1866 twierdzę uznano za przestarzałą i większość fortyfikacji wyburzono.

13 września 1939 roku do Zamościa wkroczyły wojska hitlerowskie i rozpoczęła się okupacja. Rozpoczęto masowe aresztowania inteligencji polskiej, na Rotundzie utworzono w roku 1943 obóz zagłady. 25 lipca 1944 Zamość został wyzwolony.

Powojenny Zamość był bardzo zniszczony i ulegał ruinie, dopiero w roku 1963 rozpoczęto gruntowną renowacji zamojskiej starówki.

W latach 1975 - 1998 Zamość był stolicą województwa zamojskiego. W roku 1980 odbyły się uroczyste obchody 400-lecia założenia miasta.

Rok 2005 był Rokiem Zamościa, w dniu 17 września odsłonięto pomnik hetmana Jana Zamoyskiego - założyciela miasta.(źródło: Edward Słoniewski - Przewodnik po Zamościu)

TWIERDZA ZAMOŚĆ


Miasto zostało otoczone potężnymi fortyfikacjami - bastionami i kurtynami. Twierdzę, wybudowaną w kształcie nieregularnego siedmioboku, otaczała fosa. Biorąc jeszcze pod uwagę naturalne ukształtowanie terenu (bagna), Zamość był najnowocześniejszą i najtrudniejszą do zdobycia twierdzą w Rzeczypospolitej.

Konstrukcja bastionów i kurtyn powodowała, że żaden fragment murów nie zostawał niewidoczny dla obrońców. Nie było sposobu na niezauważone podejście do twierdzy.

Bastiony we wschodniej części twierdzy, jako najłatwiej dostępne, umocniono potężnymi dwukondygnacyjnymi nadszańcami.


c.d.n...